Om oss

”Tillsammans är vi starka” är ledord som Gold of Lapland använt sig av i många år. Att arbeta mot gemensamma mål och kroka arm med andra är viktiga framgångsfaktorer för att utvecklas inom besöksnäringen. Gold of Lapland ekonomisk förening bjuder in dig att vara med på resan mot det familjära Lappland, som är ett självklart val för den globale resenären. Tillsammans blir vi en hållbar destination!

Redan för 20 år sedan startade resan, då turistföretag såg nyttan med att arbeta tillsammans för att ge besökaren en komplett upplevelse. Sedan dess har många föreningar, turistföretag och destinationer valt att vara med. Enligt den nationella strategin för besöksnäringen 2020, ska besöksnäringen vara Sveriges nya basnäring, målet är en fördubbling till en omsättning på 500 miljarder och 260 000 årsverken. Genom högre kvalitetskrav och spetsigare marknadsföring ska Gold of Lapland tillsammans sikta mot nya höjder, med fler besökare och ökad lönsamhet.

Vart vill vi? Vad är vårt mål med resan? Tillsammans vill vi resa mot ett Gold of Lapland som är en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar destination – ett självklart resmål för den globale resenären. På måldestinationen är besöksnäringen en erkänd och accepterad basnäring i regionen. Gold of Lapland är den givna partnern för offentlig, privat och ideell verksamhet inom turistiska frågor. Vi vet att besöksnäringen är viktig och spelar en stor roll för den ekonomiska utvecklingen i samhället. Men en stor utmaning ligger i att sprida kunskap och få alla som berörs av turismen att sikta på samma slutmål.

För att nå ända fram till måldestinationen måste Gold of Lapland på ett affärsinriktat och innovativt sätt utveckla, marknadsföra och sälja destinationen. Vi ska marknadsföra oss så vårt varumärke och våra kärnvärden blir kända och vi blir ”Top of mind” hos våra prioriterade målgrupper. Marknadskommunikationen ska vara tydlig och planerad. Vi ska fortsätta att utvecklas och vår egen distributions- och försäljningskanal skall hållas attraktiv och aktuell, stora delar av vårt utbud skall vara köpbart dygnet runt, året om. Vi ska ha produkter med rätt kvalitet mot rätt målgrupp och marknadens krav ska tillgodoses. Det krävs en kontinuerlig kompetensutveckling för att vi ska kunna agera på en internationell marknad och självklart skall vi hjälpa varandra att matcha kompetensbehov med utbildningsinsatser. Gold of Lapland ska genom omvärldsbevakning försvara destinationens och medlemmarnas intressen och vara ett språkrör gentemot andra destinationer, regionala och nationella aktörer.

Destinationsorganisationen Gold of Lapland tar på sig kaptensmössan, ställer sig vid rodret och styr skutan mot måldestinationen. Men det gäller att vi alla styr åt samma håll så vi kan hålla kurs framåt. Ombord finns alla som äger Gold of Lapland och hur långt ni följer med på resan bestämmer ni helt själva, nivån på ert engagemang kommer att vara helt avgörande för om ni kliver i land först med bäst packad resväska. Vi kommer inte att klara resan på egen hand. Vi måste kroka arm med strategiskt utvalda partners, andra destinationer och offentligheten, då kommer vi att lyckas! Välkommen med på resan mot Gold of Lapland – det familjära Lappland, rikt på livskvalitet och äkta guldkorn i vår natur- och kulturmiljö.

Är ni intresserade av ett medlemskap i Gold of Lapland? Då är ni välkomna att höra av er till huvudkontoret i Norsjö på 0918- 331 10 eller e-post info@goldoflapland.com, så berättar vi mer. Här nedan kan ni ta del av information om Gold of Laplands stadgar, medlemsnytta, serviceavgifter samt skriva ut ansökningsblanketten.

Medlemsblad & medlemsansökan

Stagar Gold of Lapland

Kuriosa: Historisk tillbakablick

Guldriket var en geografisk och tematisk destination vars området spände över norra länsdelen av Västerbotten och över fyra kommuner, Skellefteå, Norsjö, Malå och Lycksele. Visionen var att ”Guldriket ska vara ett föränderligt och förunderligt rike, fyllt av upplevelser med guldton och nalta mer!” Det hela började redan i slutet av 1980-talet, då växte tankar fram att ta vara på de kultur- och industrihistoriska värden som finns i gruvlandskapet i Västerbotten och som har utvecklats genom den mångåriga hanteringen av malm som innehåller bl.a. guld. I juni 1993 invigdes och lanserades Guldriket – Västerbottens skattkammare och under senare delen av 2000 bildades ideella föreningen Guldriket, fram till 2003 hade sju fristående besöksmål etablerats. Arbetet löpte på och under 2005 hade den ideella föreningen vuxit och bestod av 19 medlemmar som hade bl a aktiviteter, sevärdheter, upplevelser och boendeanläggningar.

Man såg potentialen i området och andra företag i tex Ostriket ville ansluta till samarbetet. Under slutet av 2005 startade medlemmarna en ekonomisk förening, Gold of Lapland, som nu är plattformen för samordning, daglig drift, destinationsutveckling och marknadsföring.

Guldriket lever idag kvar inom Gold of Lapland som en tematisk del tillsammans med andra teman som exempelvis Ostriket.