Allemansrätten - Inte störa – inte förstöra

Allemansrätten är lika mycket en frihet för oss som vistas i skog och mark som det är ett ansvar för individen att ta reda på vilka skyldigheter den bär med sig!

Devisen inte störa – inte förstöra är det som gäller, det gäller både människor, djur och natur!

Läs mer om vad som gäller på Naturvårdsverkets hemsida! https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/