Samisk kultur & renskötsel

Gold of Lapland ingår i Sápmi, det landområde som urfolket samerna har bott och verkat på i tusentals år. Det innebär att vi vistas i samma fjäll, skogar och landskap där flera samebyar bedriver renskötsel. Renar är känsliga för störningar från andra markanvändare och rovdjur, därför är det viktigt att du som gäst vet hur du bäst beter dig när du möter dem. 

Sápmi sträcker sig över stora delar av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Extra känsligt är det när vårbete och kalvningsland utsätts för störningar. Andra tillfällen är när renarna drivs i hjordar till rengärden för kalvmärkning eller skiljning. Om renarna skräms kan hela hjorden vända om och flera dagars arbete vara förgäves. Även vid vila och bete under flyttningar behöver renarna få vara ostörda. Ser du renar är det därför väldigt viktigt att inte störa dem genom att närma dig dem för att fotografera – sätt dig ned och njut av upplevelsen i stället!

Lär dig mer om renskötseln och den samiska kulturen på den här länken: eller se filmen nedan om hur Malå skogssamebys renskötselår kan se ut.