Mervärde

Gold of Lapland arbetar för att investera i bygden genom finansieringsmodellen Mervärde. Pengar samlas in för återinvestera i bygden, pengarna ska användas till det många boende och besökare vill ha, men det ingen ansvarar för idag. 

Gold of Lapland brinner för utveckling och genom projekt och andra satsningar försöker vi skapa förutsättningar för det i våra bygder. Mervärde är ett koncept vi arbetar med i Norsjöbygden, Malåbygden och Lyckselebygden för att skapa en pott med pengar till utvecklingsinsatser som ökar platsernas attraktivitet och som gynnar så många som möjligt, bofasta såväl som dig som besökare.

Mervärdesmodellen grundar sig i devisen många bäckar små där du som gäst kan betala en extra slant för en måltid, upplevelse, övernattning eller liknande.