Renskötselrätten

Gold of Lapland befinner sig i hög utsträckning i renbetesland, det betyder att vi vistas i samma fjäll, skogar och landskap som flera samebyar bedriver renskötsel i.

Renar är känsliga för störningar från andra markanvändare och rovdjur. Särskilt känsligt är det när vårbete och kalvningsland utsätts för störningar. Andra tillfällen är när renarna drivs i hjordar till rengärden för kalvmärkning eller skiljning. Om renarna skräms kan hela hjorden vända om och flera dagars arbete vara förgäves. Även vid vila och bete under flyttningar behöver renarna få vara ostörda. Ser du renar är det därför väldigt viktigt att inte störa dem genom att närma dig dem för att fotografera – sätt dig ned och njut av upplevelsen i stället!

Lär dig mer om renskötseln och den samiska kulturen på Den här länken: http://www.samer.se/ 

Möjlighet att i-frama in en video från Vimeo? https://vimeo.com/416234051